REGULAMIN Górskiego Ośrodka Wypoczynkowego

1. Pokój w OW wynajmowany jest na doby. Doba trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00. następnego dnia.
 
2. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 
3. OW uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 
4. OW ma obowiązek :
a/* zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
b/* bezzwłocznie reagować na zgłoszone uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek lub braków.
 
5. OW ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 
6. OW nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 
7. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych OW, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 
8. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 
9. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 
10. Osoby nie zameldowane w Ośrodku mogą przebywać w pokoju od godziny 7.00 do godziny 22.00.
 
11. W OW obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00
 
12. Śniadanie podawane jest od godz. 9.00 do godz.10.30; natomiast obiado-kolacja od godz. 16.00 do godz. 17.00.
13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Równocześnie informuje się o sygnalizacji przeciwpożarowej. Użycie jej bez potrzeby (fałszywy alarm) Gość zostanie obciążony kosztami.

PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/Pana danych osobowych jest KAI Ilona Socowa z siedzibą 43-370 Szczyrk ul. Salmopolska 87a, adres poczty elektronicznej recepcja@gorski-szczyrk.pl
Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Kategorie danych przetwarzane przez Administratora to: email, adres ip, numer kontaktowy oraz imię i nazwisko.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].

Dodatkowo Informujemy – zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych – iż ● administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KAI Ilona Socowa z siedzibą 43-370 Szczyrk ul. Salmopolska 87a, ● Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy (w tym wystawienia faktury i/lub dostawy, przyjmowania rezerwacji) oraz w celu marketingu własnych produktów i usług i mogą być przekazywane innym odbiorcom (np. firmom kurierskim lub operatorom pocztowym w celu dostarczenia do Pani/Pana korespondencji oraz naszej księgowości) wyłącznie w celu wskazanym powyżej, ● ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, ● podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy (w tym wystawienie faktury i/lub dostawę), ● na podstawie art. 32 pkt 8 w/w ustawy ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych.

1. W celu dokonania i realizacji rezerwacji przez Internet  niezbędne jest podanie i uzupełnienie danych osobowych przez klienta.

2. Klienci mają prawo odmowy podania danych, uzyskania do nich dostępu i ich zmodyfikowania oraz zakwestionowania ich za pomocą adresu e-mail: recepcja@gorski-szczyrk.pl,  co może spowodować utrudnienia  wprowadzenia rezerwacji .

3. Górski Ośrodek Wypoczynkowy może odmówić przyjęcia rezerwacji klienta, którego zachowanie było wcześniej niewłaściwe i obejmowało: agresję, naruszenie zasad bezpieczeństwa, kradzież, wyrządzenie szkód i wandalizm, problemy z płatnością.

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/Pana danych osobowych jest KAI Ilona Socowa z siedzibą 43-370 Szczyrk ul. Salmopolska 87a, adres poczty elektronicznej recepcja@gorski-szczyrk.pl

Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Kategorie danych przetwarzane przez Administratora to: email, adres ip, numer kontaktowy oraz imię i nazwisko.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].

Dodatkowo Informujemy – zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych – iż ● administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KAI Ilona Socowa z siedzibą 43-370 Szczyrk ul. Salmopolska 87a, ● Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy (w tym wystawienia faktury i/lub dostawy, przyjmowania rezerwacji) oraz w celu marketingu własnych produktów i usług i mogą być przekazywane innym odbiorcom (np. firmom kurierskim lub operatorom pocztowym w celu dostarczenia do Pani/Pana korespondencji oraz naszej księgowości) wyłącznie w celu wskazanym powyżej, ● ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, ● podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy (w tym wystawienie faktury i/lub dostawę), ● na podstawie art. 32 pkt 8 w/w ustawy ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych.

Copyright © 2016 Górski - ośrodek wypoczynkowy | Polityka cookies | Logowanie

Designed by: